המחלקה למשפטים מבקשת לעצב אנשי מקצוע משפטיים המסוגלים לעסוק במחקר מתקדם בכושר לפתור מחלוקות. אלה האחרונים עשויים להתעורר ביישום כללים משפטיים קבועים באשר להסדרת היחסים בין יחידים בחברה, יחידים והמדינה עצמה או בין מדינות לאום.

החוק הוא יסוד בסיסי וקדמי הנחוץ לקיום משותף בשלום בקהילה. לשם הגנה על זכויות וחירויות אישיות ולחברה לחיות בנוחות, שגשוג ושלום, ישנה מדינה אפקטיבית דמוקרטית וחוקה אשר שומרת על עקרון שלטון החוק כמטרה עליונה.

במדינה חוקתית, יש לזכור שהאדם הוא נהנה ולא צריך וצריך לצמצם אותו, מכל סיבה שהיא, לכלי או לחפץ.

אנו גאים להציג תוכנית חינוך שמבוססת אקדמית על מערכת המשפט האנגלית. אנו מציעים תוכנית שמטרתה להעניק משאבים מקוונים ושאר מקוונים, המאפשרת לסטודנטים לנצל את מלוא ההשכלה שקיבלה ובכך לאפשר להם להתמודד בזירה הבינלאומית.

תוצאות התוכנית

 • להכיר ולהבין את השוק הפנימי החשוב ביותר בעולם ואת עקרונותיו, האיחוד האירופי;
 • שיהיה לך ידע פרוצדורלי על האיחוד האירופי המאפשר להם את ההזדמנות להופיע בפני בית המשפט לצדק ובערכאה ראשונה להגן על לקוחות;
 • כישרון שיוכל להגן על לקוחות בבתי הדין לזכויות האדם של האו"ם ובבית הדין של מועצת אירופה בשטרסבורג;
 • הכישורים האקדמיים הנחוצים כדי להמשיך ולהצליח כמתאמנים בתחום עורכי הדין וברליסטים בבריטניה;
 • חלק גדול מהחוק הנלמד בתכנית (כגון חוק האיחוד האירופי וזכויות אדם) הוא דינאמי, משתנה, מתפתח ומתפתח. לפיכך יכולת למחקר מתקדם ולידיעה מעודכנת עדכנית בחוק היא דבר שיירכש;
 • ידע משפטי ייחודי במשפט ידוע; מערכת שהיא הנפוצה ביותר מחוץ לחוק הרומי;
 • ידע בפסיקה והבנת תפקידם של שופטים להעניק מצוינות מקצועית;
 • היגיון משפטי והנמקה;
 • כישורי פרשנות הן לפסיקה והן לחוקים;
 • משפט הוא מיומנות חברתית - תקשורת אפקטיבית עם לקוחות והיכולת להעמיד את טענותיהם בבירור וביעילות לבית המשפט באופן הגיוני;
 • הפרעה מודרנית לחוק בחיים פרטיים;
 • היכולת לנתח ביקורתית;
 • הבנה של התחום המשפטי הציבורי;
 • דרישות אתיות של תרגול כמקצועות לאומיים ויוקרתיים בינלאומיים.

תיאור הקורס

שנה ראשונה

מערכת משפטית ושיטה I באנגלית (חוק 101)

מושג החוק; סיווג החוק; מקורות משפט, כולל הפרלמנט, בתי המשפט והקהילה האירופית; מבנה מערכת בתי המשפט; סמכותם של בתי המשפט אזרחיים וגם פליליים; ערעורים בתיקים אזרחיים ופליליים; פרשנות סטטוטורית: תותחי בנייה ועוזרים לפרשנות; הפעלת דוקטרינת התקדים: - יסודות תיאורטיים והדוקטרינה כפי שהיא מיושמת בבתי משפט פרטיים; הליך אזרחי.

מערכת משפטית ושיטה II באנגלית (חוק 102)

דרישות קדם: LAW101; LAW103; LAW105; LAW107; חוק 109

מבוא למערכת השופטים; אנשי משפט; הרשות השופטת; ערעורים; מענה לצורך משפטי ומימון ייעוץ וסיוע משפטי; פתרון מחלוקות חלופיים (ADR).

משפט חוקתי

אופי החוקה; אופי ומקורות המשפט החוקתי הבריטי; מוסכמות; ריבונות הפרלמנט; דיני הקהילה האירופית ומשפט פנים. בית הנבחרים; בית הלורדים; פריבילגיה פרלמנטרית; הסמל המלכותי; ההנהלה; חקיקה מוגנת; ממשלה מקומית; הגנה על זכויות אדם בסיסיות; זכויות וחירויות אזרחיות - חירותו של האדם; חופש הביטוי; חופש האסיפה והאסוציאציה.

חוקתית

אופי, היקף ומקורות סוכנויות הנהלה והליך, יחסים בין משפט מינהלי, שלטון החוק, הפרדת סמכויות והאצלת סמכויות; חקיקה מאומצת: אופיו, צורותיו, עריכתם ובקרתם בביקורת שיפוטית על פעולות מינהליות - עקרונות; תרופות; בתי משפט ובירורים; נציב פרלמנטרי למינהל ואחרים; האחריות המשפטית של הכתר והרשויות המקומיות.

פילוסופיה משפטית I (חוק 105)

מוסר והחוק; תיאוריות הענישה - דונו ביתרונות של כל אחת מהתיאוריות הבאות (א) הרתעה (ב) אי כושר (ג) שיקום (ד) סתם קינוח; פשעי מלחמה; סוגי ענישה; (1) הזמנות שירות קהילתי (2) מבחן.

פילוסופיה משפטית II (חוק 106)

תנאים מוקדמים: LAW105

מבוא לתיאוריה משפטית; משפט; מה מהווה מערכת משפטית תקפה; פוזיטיביזם משפטי - האם יש הצדקה מוסרית לחוק; עקרונות משפטיים; חוק הטבע.

מחקר וכתיבה משפטית I (חוק 107)

מספק לסטודנטים ידע ומיומנויות בחקר חומרים משפטיים וביצוע כתיבה משפטית על בסיס חומרים כאלה. בפרט התלמידים יבצעו תרגילים מעשיים, יוצגו שיטות חיפוש ידני ושיטות אחזור אלקטרוניות לאוספים של חוקים כתובים ודוחות משפט, וספרי לימוד לחוקים, כתבי עת ואנציקלופדיות.

מחקר וכתיבה משפטית II (חוק 108) תנאים מוקדמים: LAW107

התלמידים יקבלו הדרכה וניסיון מעשי בקריאת החלטות שיפוטיות; הן מדווחות והן לא מדווחות, על חוקה כתובה, חקיקה וחקיקה בת.

הבנה מפורטת בכתיבת תשובה משפטית עם רשויות החוק.

תקשורת

לימוד כישורי לימוד יעילים, ניהול זמן. בניית מכתבים, מצגות, דיונים וראיונות.

תקשורת

תנאים מוקדמים: LAW109

התלמידים ילמדו את הגורמים הפועלים לתקשורת יעילה עם אחרים. חלק גדול מהקורס הזה מתמקד ביישום של ידע זה על יחסי עורך דין ולקוח.

כישורי שכנוע ממלאים גם הם תפקיד מכריע.

שנה שניה

חוק פלילי

דרישות קדם: LAW101; LAW102; LAW103; LAW106; חוק 107

פשע והמשפט הפלילי; עקרונות יסוד של אחריות פלילית; הגנות כלליות; השתתפות בפשע; עבירות אינץ '(לא שלמות); עבירות נגד האדם: רצח שלא כדין; עבירות לא קטלניות כנגד האדם, כולל עבירות מין; עבירות רכוש; עבירות נגד הסדר הציבורי.

חוק פלילי

דרישות קדם: LAW101; LAW102; LAW103; LAW106; LAW107; חוק החוק

מושאי הליך; גילוי פשע ומעצר; בתי המשפט הפליליים; תביעה; משפט סיכום; תיקים העומדים למשפט לכתר; דחיות; ערבות וגזר דין; בית המשפט לכתר; בית המשפט לנוער; הליך ערעור.

חוק חוזה I (LAW203)

דרישות קדם: LAW101; LAW102; LAW103; LAW106; LAW107; חוק החוק

מבוא; הצעה וקבלה; סיום ההצעה; וודאות התנאים; עקרונות התחשבות; תשלום חלקי של חובות ושטר התחייבות; כוונה ליצור יחסים משפטיים; תנאים חוזיים; סעיפי הרחקה והגבלה; תנאי חוזה בלתי הוגנים פועלים בתקנות תנאים בלתי הוגנים.

חוק חוזה II (LAW204)

תנאים מוקדמים: LAW203

מצג שווא; חוק מצג שווא 1967; טעות - טעות נפוצה; טעות הדדית; טעות חד צדדית עובדה שאינה אמיתית; צפצוף; חוזה משפטי בלתי חוקי באיפוק הסחר; שחרור מתסכול; שחרור בהסכמה; ביצועים; הפרה; סעדים: פיצויים, השבת צו מניעה.

מבוא למשפט אירופי I (חוק 205)

דרישות קדם: LAW101; LAW102; LAW107; חוק 108

חלק 1: התפתחות האיחוד האירופי - רקע היסטורי; צורות של שילוב כלכלי; היסודות והעקרונות של הקהילה האירופית;

חלק ב ': מבנה מוסדי וניהול משפטים - מוסדות היישובים; תהליך קבלת החוק;

חלק 3: המערכת המשפטית הקהילתית - שיטה משפטית קהילתית; מקורות לדיני הקהילה; עליונות דיני הקהילה; שימוש בדיני קהילה בפני בתי משפט לאומיים; פעולות הפרה בפני בית הדין האירופי; תביעות לביטול בפני בית הדין האירופי; התייחסות לבית הדין האירופי לפי סעיף 234 EC; הליכים אחרים בפני בית הדין האירופי.

מבוא המשפט האירופי II (חוק 206)

תנאים מוקדמים: LAW1 01; LAW102; LAW107; LAW108; חוק 205

חלק 4: חוק השוק המשותף: ארבע החירויות: השוק המשותף; תנועה חופשית של חובות תלבושות טובין ומיסוי פנימי; מגבלות כמותיות; תנועה חופשית של אנשים; חופש הקמה ושירותים; תנועת עצים של הון.

חלק 5: אופי המדיניות המשותפת; מדיניות חברתית; מדיניות התחרות.

חשבונאות משפטית (חוק 207)

מבוא לניהול ספר בסיסי; מבוא לחשבונות עורך דין; קבלות ותשלומים בסיסיים; אמון בכסף; תאימות לתקנות.

דיני צרכנים (חוק 208)

דרישות קדם: LAW101; LAW102; LAW107; LAW108; LAW109; LAW110

מקרה בוחן; חוק מכירת טובין 1979 ס .13 - התכתבויות עם תיאור; קשר בין סעיף 13 לתנאים / ייצוגים מפורשים; חוק מכירת טובין סעיף 14 (2), כפי שתוקן בחוק מכירת ואספקת טובין 1994; מכירת טובין סחורה / משביעת רצון איכות סעיף 14 (3) - עדות למטרה;

תרופות צרכניות; קבלת טובין; נזקים; סעיפי הרחקה; פרטיות; חוזי בטחונות; ערבויות היצרן; רשלנות; חוק הגנת הצרכן; צרכנים, צרכנות ודיני צרכנים; התפתחות ותיאוריות של דיני צרכנים-מודם ופוסט-מודרניזם; בקרת פרסום - משפט פלילי: תיאור מסחרי; נאמנות אזרחית; רשות תקני פרסום; אופי פרסום-שיח ושיח.

דיני משפחה I (LAW209)

קורס זה יבחן נישואין, פירוק נישואין, בטלות הנישואין, הפרדה, לגיטימציה ולגיטימציה של ילדים, משמורת, אפוטרופסות, אחזקת ואימוץ ילדים, כמפורט בחקיקה, בציבור ובהון ובמנהג.

דיני משפחה II (חוק 210)

תנאים מוקדמים: LAW201; חוק 209

הקורס יבחן את חלוקת ההכנסה והרכוש בין בני המשפחה, ואת ההכרה בצווים וגזירות בחו"ל הנוגעים למשפחה.

שנה שלוש

דיני הנזיקין I (חוק 301)

דרישות קדם: LAW101; LAWI05; LAWI06; LAW201; חוק 202

רקע היסטורי ועקרונות כלליים של אחריות; רשלנות - חובת זהירות, רמת טיפול; סיבתיות ונזק מרחוק; הלם עצבני; אחריות כובשים; רשלנות תורמת, נזקים.

דיני הנזיקין II (חוק 302)

דרישות קדם: LAW101; LAW102; LAW107; LAW108; LAW203; LAW301

הסגת גבול לאדם ולווילקינסון נגד דאונטון; הסגת גבול ליבשה; מטרד; Rylands v Fletcher ואש; השמצה; שקר זדוני.

דיני מקרקעין I (חוק 203)

דרישות קדם: LAW101; LAW102; LAW107; חוק 108

מבוא לסוגי זכויות הקניין במקרקעין; הוכחת תואר וקביעות ואחוזות; זכויות חוקיות ושוויוניות במקרקעין וחקיקת 1925; יצירת אינטרסים שווים; תורת ההודעה השוויונית; רישום חיובי מקרקעין (קרקעות לא רשומות); רישום תואר (אדמות רשומות); דרישות לחכירה; התחייבות בחכירה; סקירה / עדכון.

דיני מקרקעין II (חוק 204)

דרישות קדם: LAW101; LAWI05; LAW106; LAW301

נאמני קרקע בסגנון ישן וחדש; הפעלת נאמני קרקע חדשים בסגנון; בעלות; החזקה שלילית והקלות; אמנים מגבילים; משכנתא

הון עצמי ונאמנויות I (חוק 305)

דרישות קדם: LAW101; LAW105; LAWI06; LAW301

מבוא: סיווג נאמנויות והדרישות לתוקף של אמון פרטי מפורש; מבטאים נאמנויות פרטיות: דרישת הוודאות; הדרישות הרשמיות; הדרישה להקמת הנאמנות בתוקף; הדרישה לתוקף של הנאמנות בתקופת ההנצחה הרלוונטית; הדרישה לאמון שיספק את עקרון המוטב; נאמנויות משתמעות: נאמני הנובע; נאמני בונה מבטאים נאמני ציבור: נאמני צדקה.

הון עצמי ונאמנויות II (חוק 306)

דרישות קדם: LAW101; LAW105: LAW106; LAW301; חוק 305

מבוא: חובות וסמכויות נאמנים / זכויות הנהנים; חובת השקעה וסמכויות השקעה; כוח לתחזק ולקדם; חובות וסמכויות אחרות. זכויות pf נהנים: הזכות לבקש וריאציה של הנאמנות; זכות לתבוע נאמנים בגין הפרת אמונים - התביעה האישית; הזכות לתבוע אביזרים בגין הפרת אמון - התביעה האישית; זכות להתחקות אחר רכוש נאמנות - תביעת התקינות; ניהול נאמנות: מתאר את כללי דיני המס הרלוונטיים.

חוק הראיות

תנאים מוקדמים: LAW201; חוק 202

עקרונות כלליים; התנהלות משפטית מראש; פעולות לשיקום חוב; מגבלה; הליכי גיליון ושירות; תגובת הנאשם; פסקי דין ברירת מחדל וסיכום; כתבי המקרה; מסיבות; יישומי ביניים; ניהול תיקים.

חוק הראיות

תנאים מוקדמים: LAW201; LAW202; חוק 307

מסלול תביעות קטנות; מסלול מהיר; רב מסלול; גילוי; עדות ומומחה; הצעות ותשלומים; שביל ופנייה; עלויות; עניינים העולים לאחר פסק הדין.

שנה ארבע

דיני חברות I (חוק 401)

דרישות קדם: LAW101; LAW102; LAW203; LAW204; LAW207; LAW208; LAW301; חוק 302

סיווג חברות; רישום חברות; מזכר ההתאגדות; תקנון; יכולת חוזית; הון מניות; מניות; הון הלוואה.

דיני חברות ב '(חוק 402)

תנאים מוקדמים: LAW401

חיובים צפים - היבטי חדלות פירעון; חיובים צפים והימנעות מעסקות בחדלות פירעון; זכויות וחובות בעלי מניות; במאים; חובות דירקטורים; חובות אמון של דירקטורים; חובות טיפול ומיומנות / סטטוטורי; הגנה על מיעוטים; החברה בפירוק.

משפט מסחרי I (חוק 403)

דרישות קדם: LAW101; LAW102; LAW203; חוק 204

העברת רכוש; העברת סיכון; טעות ותסכול; חדלות פירעון: תוקף ויעילות שמירת סעיפי התואר; התנאים המשתמעים על פי החוק: הזכות למכור; מצב טובין; חובות הצדדים וסעדים.

משפט מסחרי II (חוק 404)

תנאים מוקדמים: LAW403

סכסוכים בכותרות בעסקאות מכירה; מבוא ליחסי סוכנות; יצירת יחסי סוכנות וחשיבות סמכות הסוכן; סוגי קשרי הסוכנות; יצירת יחסי סוכנות; היחסים בין מנהל לסוכן

משפט בינלאומי ציבורי I (חוק 405)

דרישות קדם: LAW101; LAW102: LAW105; חוק 102

הנושאים יכללו כמה מהדברים הבאים: היכרות עם אופיו של הבינלאומי והתפתחותו ההיסטורית; מקורות המשפט הבינלאומי; הקשר בין בינלאומי לרשויות עירוניות; נושאי המשפט הבינלאומי.

משפט בינלאומי ציבורי II (חוק 406)

תנאים מוקדמים: LAW405

מושג הריבונות והכרת המדינה; תחום השיפוט של המדינה; רכישת ואובדן שטחים; אחריות המדינה; הסכמים והסכמים משפטיים בינלאומיים אחרים; יישוב המחלוקות השקט; השימוש בכוח; מוסדות בינלאומיים; זכויות אדם.

אפשרויות בחירה לשנים שלוש וארבע

חבילה CyprusLaw I (חוק 309)

חוקה; מערכת משפטית; שכירות שכירות; דיני מקרקעין; דיני משפחה; צוואות; דיני עבודה; חוק התעבורה בכבישים

חבילה CyprusLaw II (חוק 310)

דיני תביעות משפטיות אזרחיות; חוק ראיות; דיני התיישנות; שבועות;

חוק חומר נפץ; חוק נשק; דיני מדיה; דיני שטרות חליפין; חוק קפריסין

חבילה CyprusLaw III (חוק 311)

דיני נזיקין; דיני חוזים; חוק פלילי; הליך בית משפט פלילי; דיני מכר טובין; חוק מכירת רכב; חוק סמים; חוק עתיקות.

פרויקט מחקר (חוק 312)

מאפשרת לסטודנטים להרחיב את כישוריהם המחקריים ואת ידיעתם והבנתם בהיבט של החוק, מה שמעניין אותם במיוחד תחת פיקוחו של איש צוות שאושר על ידי מועצת הלימודים בפקולטה למשפטים.

קרימינולוגיה (חוק 313)

קרימינולוגיה כרוכה בחקר תופעת הפשע ותכלול בחינה של התחומים הבאים: הגדרת הפשע ואופיו; ההצדקה ותיאוריות העונש; בתי הספר השונים המספקים פרספקטיבות להבנת האטיולוגיה של פשע; הטיפול בעבריין ובמניעה ובקרת פשע.

דיני עבודה (חוק 314)

חוזה העבודה: גיבוש; התחייבות של צדדים, מפורשת ומשתמעת; סיום וחוזה ההשעיה וסעדים להפרה; ריסון המסחר; חניכות, חוק המשפיע על תנאי העסקה ביחס לדרישות פורמליות, שכר, הודעת סיום; השעיה, פיטורים ויתירות; שעות עבודה, ימי מנוחה וחגים; ילדים, צעירים ונשים; בית הדין לעבודה. אחריות המעביד לבטיחות העובדים; רשלנות והפרת חובה סטטוטורית; בריאות ובטיחות בעבודה.

דיני איכות הסביבה (חוק 315)

קורס זה יבחן באופן כללי את החוקים המסדירים את השימוש בקרקע, שימוש במים, מגוון ביולוגי, מורשת לאומית ותרבותית, אזורים מוגנים, אוויר וזיהום ימי. הקורס מתייחס גם לתפקיד וההשפעה של דוחות ההשפעה על הסביבה והתדיינות סביבתית.

דיני זכויות אדם (חוק 316)

הרקע התרבותי וההיסטורי של זכויות האדם ינותח יחד עם ההתפתחויות בהגנה המקומית והבינלאומית של זכויות כאלה. הקורס יעסוק במערכת העולמית של האו"ם ומגילת האו"ם, המוסכמות הבינלאומיות והאזוריות לזכויות אדם ומכשירים קשורים אחרים. האמנה האירופית לזכויות אדם ומערכת ההגנה האירופית תטופל בפירוט.

ניגוד חוקים (חוק 317)

כאשר מעורב גורם זר (כגון לאום, מקום תאונה) בתיקים המשפט הפרטי, קונפליקטים של סמכות שיפוט ושאלות לגבי תחולתו של החוק הזר, הקורס בוחן את העקרונות הבסיסיים של המשפט הבינלאומי הפרטי כולל הכרה ב פסקי דין זרים, וסכסוכים פנימיים בתוך בריטניה, כלומר סכסוכים בין החוק בבריטניה לחוק הזר.

חוק הכנסות (חוק 318)

לומד את החוק הנוגע למיסוי ישיר ועקיף בבריטניה כמו גם בקפריסין. הצורות העיקריות של מיסוי ישיר, בעיקר מס הכנסה, מס שכר דירה, מס מחזור, ארנונה; מס ערך מוסף וצורות העיקריות של מיסוי עקיף, במיוחד הבלו במכס. בנוסף, הקורס שוקל את ההשפעה של הסכמים בינלאומיים והסכמים הנוגעים למיסוי.

משפט רפואי (חוק 319)

קורס זה בוחן סוגיות חופפות במשפט ורפואה בהקשרים רפואיים, משפטיים ופילוסופיים. המטרה היא ללמוד מגוון בעיות חיים, מוות והסכמה לטיפול. התלמידים צפויים להתווכח על בעיות ממגוון נקודות מבט, כולל טיעונים אתיים. הנושאים הנחשבים יכללו את הדברים הבאים: סוגיות החיים: למשל טכנולוגיית הרבייה החדשה; טיפול רפואי - הסכמה לטיפול; סוגיות של מוות - למשל המתת חסד.

דיני קניין רוחני (חוק 320)

ההיבטים המבוא של קורס זה מכסים קניין תעשייתי וגם אינטלקטואלי, כלומר:

1 - פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, שמות מסחריים, פטירות, זכויות יוצרים ועיצובים רשומים; 2. סקירה כללית של צורות של קניין תעשייתי ורוחני-צורך בהגנה; אופי ההגנה; יתרונות השוואתיים של כל צורת הגנה; 3 - זכויות יוצרים:

מוסכמות בינלאומיות - יצירות עיקריות מוגנות, כלומר יצירות שלא פורסמו, יצירות אוריינות, יצירות דרמטיות ומוזיקליות, סאונד ושידורי טלוויזיה. בעלות על זכויות יוצרים: מחבר, מחבר משותף; עמלות עובדות; הקצאה; רישיונות; הפרת סעדים בגין הפרת זכויות יוצרים

חוק תעבורה (חוק 321)

זה מספק הבנה של החוקים הנוגעים לתובלה אווירית, יבשתית ומים באזור קפריסין. נבדקים חוזי הובלת אנשים וסחורות ורגולציה סטטוטורית של חוזים כאלה. בקורס נבחנים גם מערכות רישוי הובלות המוקמות באזור והשפעת הסכמים והסכמים בינלאומיים על הובלת סחורות ואנשים.

תורת המשפט (חוק 322)

בוחן שאלות מהותיות הנוגעות לאופי החוק ויחסי חוק ומוסר, פוליטיקה, תרבות, מסורת ומנהג. ניתוח החוק ומערכת המשפט ניתן סביב שאלות כמו מה הופך את החוק לחוק? האם חוקים הם חוקים? מהי זכות משפטית או חובה משפטית? התפיסה המוסדית של החוק וההליך השיפוטי והחקיקתי והחוק מנותחים גם הם ביקורתית; נימוקים בחוק תוך התייחסות מיוחדת לפרשנות סטטוטורית, הנהלה שיפוטית.

חוק ימי (חוק 323)

קורס זה יהיה מבוא לסחר בדרך הים ולכללים החוקיים הכרוכים בכדי להקל על אמצעי סחר חשוב זה. הניתוח העיקרי יהיה על שטרי מטען ושינוע טובין על פי חוק והתחייבויות ימיות.

חבילה IV של CyprusLaw (חוק 324)

כתיבה משפטית ומיומנויות ניסוח

מחקר וכתיבה משפטיים מתקדמים (חוק 325)

זה לוקח את הקורסים החוקיים לכתיבה לתואר ראשון בהמשך. כתיבה כמו עורך דין וגם כאקדמאי זה מה שננסה, באמצעות טכניקות שונות, להתרכז בשימוש הטוב ביותר בשפה האנגלית בהעברת המסר שלנו בפשטות וביעילות ככל האפשר. יושם דגש על טכניקות מחקר ומקורות עליהם התלמידים יצטרכו להסתמך עליהם בתרגול שלהם.

חוק ספורט (חוק 326)

קורס זה בוחן את תחומי המשפט החלים על זירת הספורט ושחקני הספורט. הקורס יתחיל בבחינת ההיסטוריה והחשיבות התרבותית של הספורט. זה יעבור לדיון במידת תפקיד החוק בספורט והאם זה אכן מבוקש. יוצגו שני טיעונים מנוגדים. לאחר מכן תנותח המערכת המקומית והבינלאומית לפתרון סכסוכי ספורט, תוך התמקדות ב- CAS, במערכת הפנימית והערעור שלה. ייבחנו מרכיבי דיני עבודה וחוזה ככל שהם חלים על שחקני ספורט. ניתוח תקנות סוכני הנמלים, ובמיוחד תקנות סוכני FIFA יתקיימו; בנוסף לאחריות אצטדיון וכללי האחריות המזיקים והפליליים של שחקן ספורט.

חוק תעופה (חוק 327)

דיני תעופה הם ענף החוק הנוגע לטיסה, נסיעות אוויריות וקשיים משפטיים ועסקיים נלווים. אי אפשר להכחיש את האופי הבינלאומי של נסיעות אוויריות, ולכן ניתוח התקנות הבינלאומיות וגם האירופיות יביא לידי ביטוי. התלמידים יבדקו ויבקשו הבנה של הארגון האזרחי הבינלאומי ותפקידו בעניין זה.

חוק אירוח (חוק 328)

דיני אירוח עוסק בחוק הנוגע לתעשיות שירות המזון, הנסיעות והלינה. כלומר, זהו גוף החוק המסדיר מלונות, ברים, מסעדות, מכוני ספא, מתכנני ישיבות וכנסים ומועדוני כפר. דיני האירוח כוללים מגוון רחב של תחומי עיסוק משפטי. תחומי הלימוד החוקיים יכללו חוזים, דיני עבודה ודיני נזיקין עם תשומת לב מיוחדת ליישום דיני הרשלנות בתחום מסוים זה.

המשפט הפלילי הבינלאומי (LAW329)

הקורס "משפט פלילי בינלאומי" עוסק בסוגיות המשפט וההליך הפלילי הבינלאומי העכשוויים. זה כולל את הנושאים על מקורות המשפט הפלילי הבינלאומי, סמכות פלילית של מדינות וחסינות, סיוע משפטי הדדי בעניינים פליליים והסגרה, צדק פלילי בינלאומי, אחריות פלילית פרטנית לרצח עם, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ופשע תוקפנות. . דגש מיוחד מושם על השימוש בשיטות הסוקרטיות, מקרי מקרה ושילוב של תרגילים פרטניים וקולקטיביים.

יישוב סכסוכים מסחריים (LAW330)

מטרת הקורס היא להדגיש את המשטר המשפטי המשתנה ועל מנת שהסטודנטים יוכלו לזהות את הזכויות שיש למשקיע בנסיבות נתונות ולהיות מודעים לכל עקרונות המשפט הבינלאומי הציבורי הרלוונטי. המטרה השנייה היא להתמקד בהסדר הסכסוכים הסחריים sui juris בתוך ארגון הסחר העולמי ו- NAFTA המהווה תוצאה של החוק האוטונומי של הסחר הבינלאומי שנוצר על ידי WTO ו- NAFTA בהתאמה.

משפט פלילי חוצה-לאומי (LAW331)

הקורס יביא לסטודנטים הבנה מפורטת של טיבם של פשעים על-לאומיים, כמו סחר בסמים, הלבנת הון, טרור ועינויים, וההסכמים שיוצרים חובות למדינות ביחס לדיכוי שלהם. הקורס יעסוק גם במנגנונים של שיתוף פעולה ממלכתי ביחס לפשעים רב לאומיים, כמו הסגרה וסיוע משפטי הדדי. זה יסיים על ידי מתן אפשרות לסטודנטים מחקר על הגופים הבינלאומיים השונים המוקדשים לקידום שיתוף פעולה בין מדינות ודיכוי פושעות רב לאומית כמו INTERPOL ו- UNODC.

משפט ותרבות (LAW332)

קורס זה בוחן את הקשר בין חוק ותרבות - נושא שהפך להיות יותר ויותר רלוונטי באמצעות גלובליזציה, 'התנגשות תרבויות' נתפסת, ובעיותיה של חברה רב-תרבותית אפקטיבית. לאחר קבלת קורס זה התלמידים יבינו את ההבחנות העיקריות בין גישות משפטיות וחברתיות-מדעיות לבעיות וסכסוכים חברתיים. הם התוודעו לתשובות לשאלה כיצד החוק והתרבות קשורים זה לזה. זה יאפשר להם להבין טוב יותר ולהשתתף בדיונים על שלטון החוק, זכויות אדם והגנה תרבותית, בעל פה ובכתב.

דרישות הרשמה

 • טופס בקשה לאוניברסיטה הושלם;
 • העתק של עמוד הצילום של הדרכון הבינלאומי שלך;
 • טופס בקשה למעונות מלא (אם אתה מתכוון להישאר באכסניה באוניברסיטה);
 • תעודת בגרות או כישורים מוכרים שווים;
 • עדות למיומנות בשפה האנגלית. TOEFL, IELTS או שווה ערך אם קיים. אם אין לך כישורים אלה הבדיקה שלך באנגלית תיבחן עם הגעתך לאוניברסיטה, בהתאם לבית הספר לאנגלית של הקרן.
שפת ההוראה של התוכנית:
 • אנגלית
עדכון אחרון: נובמבר 7, 2019
קורס זה הוא מבוסס קמפוס
Start Date
פבר 2020
Duration
4 שנים
תכנית מלאה
Price
6,000 EUR
דמי קורס מלאים לסטודנטים בינלאומיים. דמי הרשמה: 500 אירו
לפי מיקום
לפי תאריך
Start Date
פבר 2020
מועד אחרון להגשת בקשה

פבר 2020

Location
מועד אחרון להגשת בקשה
End Date