Keystone logo
הבתולה של ארצות הברית

לימוד חוֹק ב הבתולה של ארצות הברית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  963
 • נתח של שירותים

  99
 • מנוי לאינטרנט

  82
 • תחבורה מקומית

  91

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  5