Keystone logo
ארמניה

האוניברסיטאות הטובות ביותר עבור חוֹק תוכניות ב ארמניה 2024

מספר מוסדות: 2
    • Yerevan, ארמניה

    Yerevan State University ????? ????? ?????? ???? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ????? ??????, ??? ?? ???? ?????? ??????. ??? ??????? ?? ?????? ???????? ????? ??????? ?? ?????? ????????, YSU ?????? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ???, ?????? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?????? ????? ??????.

    • Yerevan, ארמניה

    Eurasia International University מספקת השכלה בשלוש הרמות של מסגרת ההסמכה הלאומית של הרפובליקה של ארמניה: תואר ראשון (רמת VI), תואר שני (רמת VII), חוקר (מועמד לתואר מדעי למדע (רמה VIII)).