Keystone logo
ג'יבוטי

לימוד חוֹק ב ג'יבוטי 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  725
 • נתח של שירותים

  122
 • מנוי לאינטרנט

  39
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  13
 • חצי ליטר בירה מקומית

  6