Keystone logo
גרנדה

לימוד חוֹק ב גרנדה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  362
 • נתח של שירותים

  45
 • מנוי לאינטרנט

  43
 • תחבורה מקומית

  35

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2