Keystone logo
טנזניה

לימוד חוֹק ב טנזניה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  207
 • נתח של שירותים

  21
 • מנוי לאינטרנט

  47
 • תחבורה מקומית

  10

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1