Keystone logo
ליכטנשטיין

לימוד חוֹק ב ליכטנשטיין 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  740
 • נתח של שירותים

  61
 • מנוי לאינטרנט

  51
 • תחבורה מקומית

  50

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  13
 • כרטיס קולנוע

  29
 • חצי ליטר בירה מקומית

  5