Keystone logo
ניגריה

לימוד חוֹק ב ניגריה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  931
 • נתח של שירותים

  7
 • מנוי לאינטרנט

  45
 • תחבורה מקומית

  21

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.82