Keystone logo
סרי לנקה

לימוד חוֹק ב סרי לנקה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  170
 • נתח של שירותים

  12
 • מנוי לאינטרנט

  11
 • תחבורה מקומית

  5

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  3
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1