Keystone logo
פפואה גינאה החדשה

לימוד חוֹק ב פפואה גינאה החדשה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  3456
 • נתח של שירותים

  94
 • מנוי לאינטרנט

  251
 • תחבורה מקומית

  33

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  7
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3