Keystone logo
קיריבטי

לימוד חוֹק ב קיריבטי 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  445
 • נתח של שירותים

  95
 • מנוי לאינטרנט

  3
 • תחבורה מקומית

  69

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  10
 • כרטיס קולנוע

  0
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3