Keystone logo
הרפובליקה של קונגו

לימוד חוֹק ב הרפובליקה של קונגו 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  778
 • נתח של שירותים

  194
 • מנוי לאינטרנט

  27
 • תחבורה מקומית

  14

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3