Keystone logo

לימוד חוֹק ב גרינלנד 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  693
 • נתח של שירותים

  67
 • מנוי לאינטרנט

  123
 • תחבורה מקומית

  78

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  13
 • כרטיס קולנוע

  20
 • חצי ליטר בירה מקומית

  8