Keystone logo

לימוד חוֹק ב Caribbean Netherlands 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  487
 • נתח של שירותים

  172
 • מנוי לאינטרנט

  86
 • תחבורה מקומית

  46

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  14
 • כרטיס קולנוע

  15
 • חצי ליטר בירה מקומית

  6