Keystone logo
שלך במשפטים מצא את הדוקטורט שלך במשפטים

חפש דוקטורט במשפטים

מה אתה רוצה ללמוד?
היכן אתה רוצה ללמוד?

תכניות דוקטורט דוקטורט במשפטים כולל מחקר וגישה אקדמית ללימודי משפטים. אין לבלבל בין דוקטורט במשפטים לבין דוקטור משפטנים, שהוא תואר מקצועי המכין סטודנטים לתרגול. מגוון רחב של תחומי מחקר זמין לתכנית למשפטי דוקטורט, כולל משפט בינלאומי, משפט השוואתי, דיני זכויות אדם, משפט ימי, משפט סביבתי בינלאומי ועוד. באמצעות קורסים, הוראה ומחקר, מועמדים לתואר דוקטור במשפטים ישלימו עבודת גמר כדי להעניק את התואר. מגוון הדוקטורט השונים במשפטים יכול להיות מכריע - אל תתנו לזה לעצור אתכם! התחל את החיפוש שלך על ידי הסתכלות על הדוקטורט הפופולרי ביותר במשפטים המפורטים להלן.

תוכניות חדשות שנוספו