Keystone logo
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

מבוא

המכון הבין-אזורי למחקר פשיעה וצדק של האומות המאוחדות ( UNICRI ) הוקם בשנת 1968 בהתאם להחלטת המועצה הכלכלית והחברתית 1086 B (XXXIX) משנת 1965, שדחקה להרחיב את פעילות האומות המאוחדות במניעת פשע ומשפט פלילי. המכון הוא מוסד אוטונומי ומנוהל על ידי חבר הנאמנים שלו.

בעבודה בהיקף הרחב של המנדט שלה לתכנן וליישם מדיניות ופעולות משופרות בתחום מניעת פשיעה ובקרה, המשימה של UNICRI היא לקדם צדק, מניעת פשיעה, ביטחון ושלטון החוק לתמיכה בשלום, זכויות אדם ופיתוח בר קיימא.

UNICRIהעבודה של החברה מתמקדת ביעד 16 של סדר היום לפיתוח בר קיימא לשנת 2030, שבמרכזה קידום חברות שלווה, צודקת ומכילה, נקיות מפשע ואלימות. צדק, מניעת פשיעה ושלטון החוק הם הבסיס למלחמה בעוני וצמצום אי השוויון תוך הגברת הצמיחה והיציבות הכלכלית והגנה על הסביבה. UNICRI תומך בממשלות ובקהילה הבינלאומית בכלל בהתמודדות עם איומים פליליים על שלום חברתי, פיתוח ויציבות פוליטית.

מיקומים

  • Turin

    Viale Maestri del Lavoro, 10

    שאלות