Keystone logo
University of Georgia School of Law

University of Georgia School of Law

University of Georgia School of Law

מבוא

בוגרי University of Georgia School of Law מוכנים להצלחה - באולמות משפט, אולמות ישיבה או כל מסגרת אחרת שתבחר. הזדמנויות רבות לא רק למנהג המסורתי של המשפט אלא למאמצים אחרים הדורשים את היתרונות של תובנה והכנה הניתנים על ידי לימודים בבית ספר למשפטים המוכרים ברבים כאחד הטובים במדינה.

איכות ההוראה מבדילה את University of Georgia School of Law משאר תכניות המשפט הבולטות. מספר סגלנו הוכר בזכות הצטיינותם בתחום ההוראה על ידי חבריהם לקהילה האקדמית ובזירה המשפטית הרחבה יותר. כמו כן, אישורי הסטודנטים הנכנסים בכל שנה הם מהגבוהים במדינה. בעזרת מערך יוצא מן הכלל להוראת החוק וללימודי משפטים, האינטראקציה הכיתתית והחוץ-לימודית שתקיים עם חבריכם לכיתה, והפקולטה הנכבדה שלנו תבטיח שההשכלה המשפטית שתקבלו בבית הספר למשפטים UGA תהיה שאין שני לה.

מיקומים

  • Athens

    Herty Drive,225, 30602, Athens

    שאלות