StudentTests

מבחנים לסטודנטים ומבחנים שקובעים אם סטודנטים זכאים לסוגים שונים של תארים, לכן חשוב מאוד שסטודנטים וסטודנטים פוטנציאליים ילמדו על המבנה והדרישות של מבחנים שונים ויתכוננו היטב למבחנים אלה, כדי להתקבל לתוכנית ולאוניברסיטה הרצויות.
מבחן GMAT™️ קביל בלמעלה מ-7,000 תוכניות מתקדמות ללימודי עסקים ברחבי העולם, והוא מספק הזדמנות מצוינת להפגין את הידע והכישורים שנדרשים כדי להצליח בהן. מדי שנה, מעל 200,000 מועמדים ניגשים למבחן GMAT באופן מקוון או במיקום פיזי. כדי לברר כיצד תוכל לגשת למבחן, וכך לתרום לחיזוק הרושם של בקשת ההרשמה שלך בהשוואה לכל השאר, בקר באתר האינטרנט שלנו להלן.